26-10-2017 Rękodzieło - ozdobne stroiki na groby bliskich.